Cinar Scripting

Tanım

Çınar Scripting; Javascript ile C# arası bir script dili, editörü, debugging / code completion desteğini içeren scripting kütüphanesidir.

Amacı

 • Uygulamanıza runtime'da yeni özellikler kazandırmanıza yardım eder.
 • .Net Framework ile kullanılabilir.
 • Editörünün syntax highlighting, code completion ve debugging yetenekleri vardır.
 • Cinar Database Tools yazılımının standart script dilidir. Pek çok özellik onun üzerine bina edilmiştir.
 • Template yaklaşımında bir dildir. Bu yönüye PHP veya ASP'ye benzer.

Örnek Kodlar

Yorumlayıcı ile kullanımı:
  Interpreter engine = new Interpreter("script kodu... script kodu... script kodu... ", null);
  engine.SetAttribute("db", Provider.Database);
  engine.SetAttribute("table", table);
  engine.SetAttribute("util", new Util());
  engine.Parse();
  engine.Execute();
Yukarıdaki örnekte;
 • Önce bir kod ile Interpreter oluşturuluyor.
 • Kod çalıştırılmadan önce SetAttribute(...) metodu ile ortam değişkenleri tanımlanıyor.
 • Parse() metodu ile kodun parse edilmesi,
 • Execute() metodu ile parse edilen kodun çalıştırılması sağlanıyor.

Bu aşamada engine.Output çağrısı kodun çıktısını döndürür.

Çınar Script nedir, nasıl öğrenilir?


Çınar Script kullanım örneği