Cinar Database

Tanım

Cinar.Database kütüphanesi veritabanı ile çalışmayı daha fonksiyonel ve daha eğlenceli hale getirir.

Özellikler

 • Database abstraction: MySQL, MS SQL Server, PostgreSQL ve SQLite ile çalışabilir. (İzle)
 • Veritabanı metedatasına erişim: Veritabanında tanımlı olan tablo, field, index gibi nesnelere ait detaylı bilgi sağlıyor.
 • SQL Generation: Metadatadan "create table", "insert", "update" gibi SQL scriptlerini üretebiliyor
 • Transactionlı veya transactionsız çalışabilir. (Özellikle web uygulamalarında performansı arttırmak için transaction'ı kapatmak gerekli olabilir)
  Execute metoduna parametre olarak geçilen bir "lambda ifadesini" bir transaction içerisinde çalıştırıp commit veya duruma göre rollback edebiliyor.
 • Loglama: Çalıştırılan SQL'lerin detaylı loglarını tutuyor. (hangi kod satırından hangi SQL çalıştı?)
 • Cache: Web uygulamalarında bir request için çalışan Cache (önbellek) mekanizmasına sahip.
 • Object Relational Mapping yaklaşımı
  • Nesnelerin sınıf isimlerini tablo adı olarak ve public {get; set;} imzasına sahip propertilerini tablo fieldı olarak kabul edip database ile map ediyor.
  • Nesneler üzerinde FieldDetail ve TableDetail attribute'u ile ekstra mapping metadatası belirtilebiliyor (TableName, FieldName, FieldType, IsNotNull, DefaultValue, vb.)
  • Nesnesi olup kendisi olmayan tabloların runtime'da otomatik "create" edilmesini sağlıyor.
  • Otomatik create edilen tablolara eklenmesi gereken default kayıtlar DefaultData attribute'u ile belirtilebiliyor.
  • Yazılımdaki mevcut sınıflarla çalışabilmesi için yapılması gereken tek şey bu nesnelere IDatabaseEntity interface'ini implement ettirmek.
 • Table Oriented: ORM'in yanı sıra DataSet ve Hashtable ile çalışabiliyor

Kod Örnekleri

Veritabanına bağlanma

Database db = new Database(Provider.MySQL, host, dbName, userName, password, 30);

Database db = new Database(Provider.PostgreSQL, host, dbName, userName, password, 30);

Bu sayede "MySQL, Postgre veya MS SQL'de connection string nasıl yazılıyordu" diye düşünmemize gerek kalmıyor.

Basit sorgular

string version = db.GetString("select version()");
DataTable dt = db.GetDataTable("select Id, Ad from Kisi");

Veritabanından bir DataTable okumak için SQLConnection ve SQLDataAdapter kullanarak DataTable'i Fill() etmekle kim uğraşır?

Insert

Hashtable record = new Hashtable(); // Hashtable
record["Ad"] = "Ahmet";
db.Insert("Kisi", record);
veya
var record = new { Ad = "Ahmet" }; // Anonymous object
db.Insert("Kisi", record);
veya
DataRow record = dataTable.NewRow(); // DataRow
record["Ad"] = "Ahmet";
db.Insert("Kisi", record);

Insert sql yazmak için uğraşmaya gerek yok, Insert metodu INSERT sorgusunu nasıl oluşturacağını biliyor.

Update

DataRow dr = db.GetDataRow("select * from Kisi where Id=1");
dr["Ad"] = "Zeynep";
db.Update("Kisi", dr);

Update sorgusu da yazmaya gerek yok. (Eğer ORM yöntemini kullanırsak, DataRow veya Hashtable'lar ile de uğraşmaya gerek yok.)

Metadataya erişim

// tabloları listeleyelim:
foreach( Table tbl in db.Tables )
{
	Console.WriteLine("Tablo adı             : " + tbl.Name);
	Console.WriteLine("Alan sayısı            : " + tbl.Fields.Count);
	Console.WriteLine("Primary key            : " + tbl.PrimaryField);
	Console.WriteLine("String tipindeki ilk alan (varsa) : " + tbl.StringField);
	Console.WriteLine("Int tipindeki ilk alan (varsa)  : " + tbl.Fields.Find(DbType.Int32));
}

// Şimdi de, Musteri isimli tablonun alanlarını listelemek istediğimizi farzedelim:

Table musteriTable = db.Tables["Musteri"];

if(musteriTable==null)
{
	Console.WriteLine("böyle bir tablo yok!");
}
else
{
	foreach( Field fld in musteriTable.Fields )
	{
		Console.WriteLine("Field adı          : " + fld.Name);
		Console.WriteLine("Tipi            : " + fld.FieldType);
		Console.WriteLine("Null olabilir mi?      : " + fld.IsNullable);
		Console.WriteLine("Default değeri       : " + fld.DefaultValue);
		Console.WriteLine("Primary key mi?       : " + fld.IsPrimaryKey);
		Console.WriteLine("Başka bir tabloya referans? : " + fld.ReferenceField);
	} 
}